Frequently Asked Question

Toevoegen van een woordenlijst item
Last Updated 2 years ago

Om een nieuw item toe te voegen aan een woordenlijst klik je op de knop "Voeg een item toe".

image

Concept

Bij concept voer je het woord en/of zin toe waar je een definitie over wilt toevoegen.
Voorbeeld: MP4

Definitie

Hier geef je de toelichting over het woord dat je hebt opgegeven.
Voorbeeld: MP4 is een bestandsformat voor video opnames.

Categorieën

Indien categorieën gedefinieerd zijn door de docent, kun je hier selecteren bij welke (of meerdere) categorie(ën) het gedefinieerde concept hoort.

Voorbeeld: Bestandsformatten

Alias(sen)

Hier kun je woordenlijst items met elkaar in verbinden (associëren). Als het woordenlijstitem automatisch gelinkt wordt, dan zullen de alias(sen) ook gelinkt worden.

Heb je meerdere aliassen? Dat kan. Vul 1 alias in per regel!


Bijlage

Per item kun je een bijlage toevoegen. Het aantal bijlages dat toegevoegd mogen worden is vaak onbeperkt en kan van elk format zijn. Denk aan:
  • Een artikel
  • Een foto
  • Een videobestand

Automatisch linken

Indien je hebt ingesteld dat woordenlijst items automatisch gelinkt mogen worden zie je nog drie keuze mogelijkheden.

Let op:
  • je moet dus altijd aangeven of een item wel of niet automatisch gelinkt moet worden.
  • Je kunt aangeven of het gelinkte item hoofdletter gevoelig moet zijn.
    Voorbeeld: het opgegeven woord is MP4. Als ik aangeef dat het woord hoofdletter gevoelig is, zal er géén link naar het item gemaakt worden in een stuk tekst als ik daar schrijf 'mp4'
  • Als je concept een zin is dan kun je aangeven of je wilt dat het item alleen gelinkt wordt als exact dezelfde schrijfwijze wordt getoond.
image

Please Wait!

Please wait... it will take a second!