Frequently Asked Question

Sitegroepen / Cohorts
Last Updated a year ago

  • Sitegroepen maak je op het hoogste niveau binnen Moodle via Sitebeheer > Gebruikers > Site groepen
  • Sitegroepen zijn bedoeld om een groep cursisten aan te melden in meerdere cursussen.
    • Sitegroep synchronisatie is een aanmeldingsmethode waarmee de sitegroep gekoppeld wordt aan de cursus. Het aan –en afmelden op een cursus wordt beheerd vanuit sitebeheer > gebruikers > sitegroepen
    • Sitegroepen kunnen ook handmatig aangemeld worden in een cursus. Deze aanmelden worden niet gesynchroniseerd.
Klik hier voor de video

Please Wait!

Please wait... it will take a second!