Frequently Asked Question

Instellen van cursusvoltooiing
Last Updated 2 years ago

Stap 1| Ga naar je cursusinstellingen en zorg dat bij voltooien bijhouden de instelling op "Ja" staat.

Stap 2| Ga onder cursusbeheer naar Cursus voltooien.

Stap 3| Bekijk goed welke criteria je gaat inzetten zodat een deelnemer cursus voltooiing kan behalen.
Je hebt in totaal 8 opties, die je eventueel ook in combinatie met elkaar óf los van elkaar kan gebruiken.

========De verschillende instellingen========
 1. Voltooide activiteiten
  Om deze optie te gebruiken moet je bij de activiteiten en/of bronnen in de cursus voltooiingscriteria hebben ingesteld.
 2. Voltooien van andere cursussen
  Je kunt hier 1 of meerdere cursussen selecteren waar de voltooiingscriteria van behaald moet zijn vóórdat deze cursus als voltooid beschouwd kan worden.

  Let op: mocht je de verkeerde cursus geselecteerd hebben. Hou dan de CTRL knop in en klik op de betreffende cursus. Op deze manier maak je de selectie ongedaan.
 3. Datum
  Vul hier de datum in waarop voltooiing behaald wordt.
 4. Aanmeldingsduur
  Vul hier in hoelang een deelnemer aangemeld moet zijn om de cursus al voltooid te beschouwen.
 5. Afmelding
  Vink aan als je cursusvoltooing wilt behalen wanneer een cursist afgemeld wordt voor de cursus.
 6. Cursuscijfer
  Vul hier het totaal aantal punten in die een cursist moet behalen om voltooiing te halen. Let op dit is dus niet het percentage!
 7. Manueel voltooien
  Vink hier aan of een cursist zelf de cursus op voltooid mag zetten. Je moet dan wel het blok Zelf voltooien beschikbaar maken voor cursisten.
 8. Manueel voltooid door andere
  Vink hier aan welke rollen een cursus handmatig voor een cursist op voltooid mag zetten.

Please Wait!

Please wait... it will take a second!