Frequently Asked Question

Groepen en groeperingen
Last Updated a year ago

  • Groepen en groeperingen worden gemaakt in de cursus. (cursusinstellingen > Gebruikers > groepen)
  • Je kunt 1 groep in meerdere groeperingen plaatsen.
  • Je kunt activiteiten en bronnen toegankelijk maken voor een specifieke groep en groepering (beperk toegang)
  • Je kunt samenwerking in een activiteit (bv forum of opdracht) bevorderen door deze activiteit alleen toegankelijk te maken voor een groepering.
Klik hier voor de video

Please Wait!

Please wait... it will take a second!