Frequently Asked Question

Het blok Mededelingen wordt niet meer getoond
Last Updated a year ago

Standaard is een cursus ingesteld om het blok: Mededelingen te tonen.
Echter het kan zijn dat er om een praktische reden gekozen is het blok niet meer te tonen.

Mocht je toch het blok weer terug willen hebben ga dan naar:
  • Cursusbeheer
  • Bewerk instellingen
  • Kop: Verschijnen
  • Aantal mededelingen staat waarschijnlijk op 0 verhoog dit naar bijvoorbeeld 5
Let op: staat het aantal mededelingen toch op meer dan 0, neem dan contact op met de sitebeheerder. Het kan zijn dat het blok: Mededelingen op sitebeheer niveau is uitgezet.

De sitebeheerder kan dit blok weer beschikbaar maken door te gaan naar:
  • Sitebeheer > Plugins > Blokken > Beheer blokken
  • Bij Mededelingen het oogje weer open te zetten door hierop te klikken.

Please Wait!

Please wait... it will take a second!