Frequently Asked Question

Ik wil vier groepen met elkaar laten communiceren, kan ik dan op cursusniveau "gescheidde groepen" instellen?
Last Updated a year ago

Wanneer je vier groepen wilt laten communiceren door de hele cursus heen, kies dan onder cursusbeheer de optie kiezen "geen groepen".

Wil je dit alleen voor bepaalde activiteiten in je cursus, maar niet alles.
Je kunt dan onder cursusbeheer de instellingen "zichtbare groepen" of "gescheidde groepen" gebruiken, maar zorg er wel voor dat je de forceer groepmodus optie op NEE hebt staan. Je kunt dan bij elke activiteit aangeven of je wel of geen scheiding van een groep wil.

Please Wait!

Please wait... it will take a second!